Ungdomshusets retorik

Her er lidt usammenhængende strøtanker om ungdomshusets retorik.

De kalder sig anarkister, men forlanger stadig støtte fra det offentlige. Er
en af grundsætningerne i anarkisme ikke at vi skal bestemme selv (enten som
individer eller som samlet flok), og ikke være afhængige af de offentlige
konstruktioner vi har i et demokrati?

De siger at mandagsmødet er deres øverste myndighed, og at alle der ønsker
et tilhørsforhold til Ungeren er velkomne. Alligevel blev Carl-Mar Møller for
nylig bedt om at gå fra et mandagsmøde under påskud af at manden er sexist. Det
er da sjovt at alle regler skal bukkes til egen fordel altid.

De mener at deres grundlovssikrede forsamlingsfrihed bliver krænket, men de
glemmer at forsamlingsfriheden kun gælder indtil man medbringer våben eller når
den offentlige fred er i fare. Man må sige at begge disse forudsætninger blev
overtrådt ved weekendens demo.

De forsøger at polarisere debatten ved at kalde sig anarkister. Når man er
anarkist er alle ens modstandere jo automatisk fascister; og hvem kan lide
fascister?

Så til de forkælede møgunger fra "Ungeren": Pil nu de rettelaks-A'er af
jeres læderjakker indtil I kan leve op til ideologien.

Imens I venter kan I jo finde en nedlagt gård omkring Næstved, som I kan
omdanne til kollektiv og lære at være rigtige anarkister. Anarkisme handler
ikke om at være på tværs, og skabe sig som en bunke snotforkælede
børnehaveunger.

Og skulle der være nogle af jer, der ikke mener at I hører til i
"forsøger-at-være-anarkist"-flokken, så gør mig den tjeneste at tænke jer
grundigt om: Ønsker I anarkisme eller ønsker I demokrati? Hvis I ønsker
demokrati, så følg de demokratiske spilleregler, og deltag i det politiske
arbejde. Det er det alle vi andre bruger som mandags-møde.

Tilbage står kun en udtalelse fra en af weekendens demonstranter, der efter hun
blev anholdt og bedt om at sætte sig ned, udtalte ordene "Ej, slap lige af, jeg
er ved at finde mine vanter" - jeg tror ikke man kan holde "helle" når man er
blevet anholdt.

Add new comment