ungdomshuset

Ungdomshusets retorik

Her er lidt usammenhængende strøtanker om ungdomshusets retorik.

De kalder sig anarkister, men forlanger stadig støtte fra det offentlige. Er
en af grundsætningerne i anarkisme ikke at vi skal bestemme selv (enten som
individer eller som samlet flok), og ikke være afhængige af de offentlige
konstruktioner vi har i et demokrati?

De siger at mandagsmødet er deres øverste myndighed, og at alle der ønsker
et tilhørsforhold til Ungeren er velkomne. Alligevel blev Carl-Mar Møller for
nylig bedt om at gå fra et mandagsmøde under påskud af at manden er sexist. Det

Subscribe to RSS - ungdomshuset